Serc

Stavenisse

Stavenisse

Voorstraatdorp, ontstaan op een kreekrug. Na het bedijken van de schorren van Stavenisse, Herv. kerkheer Steven eind 11de eeuw wordt in1206 het eiland Stavenisse voor het eerst vermeld.

Door de stormvloed van 1509werd dit eiland door de zee verzwolgen. De herdijking van het gebied volgde pasin 1599 in opdracht van ambachtsheerHendrik van Tuyll van Serooskerke.

Tussen kerk en haven ontstond de Voorstraat, met aan de oostzijde een kasteel(gesloopt rond 1753).

De haven werd inde 17de eeuw gevormd door een bedijktekreek met aan de dorpszijde een redoute.

Stavenisse werd in 1953 zwaar getroffen door de Watersnoodramp. Hierna legde men bij de kerk het Van der Lek de Clercqplein aan.

Later is het dorp uitgebreid aan de zuidzijde, onder meer meteen aantal door de Noorse koning geschonken houten woonhuizen.