Serc

Sint Philipsland

Sint Philipsland

Voorstraatdorp met kerkring, ontstaan op in 1487 bedijkte schorren en platen.

Dit geschiedde in opdracht van Anna van Bourgondie, een bastaarddochter van Philips van Bourgondie.

Overstromingen in 1509 en 1530 maakten het eiland onbewoonbaar. Met de herdijking in1642 kwam de huidige regelmatigedorpsaanleg met Voorstraat en Achterstraat tot stand.

In 1884 kreeg het eiland een verbinding met Noord-Brabant (Slaakdam). Na 1900 breidde het dorp zich aan de oostzijde uit en na de Watersnoodramp van 1953 volgden uitbreidingen naar het noorden en westen en een wegverbinding met Tholen.

 

 

Uren kijkplezier met historische foto's. Bekijk Sint Philipsland zoals het was.