Serc

Sint-Maartensdijk

Sint-Maartensdijk

Kleine stad, ontstaan op een kreekrug aan de noordwestzijde van de Pluimpot, die toen Haast-Ee heette. 

In de hier gelegen polder Oudelandpolder ontwikkelde zich vanaf 1250 de nederzetting Haesting hen onder bescherming van het aan de noordzijde gelegen kasteel van de heer van Borssele.

Daarvan resteert na de sloop in 1819-'20 alleen het omgrachte kasteelterrein.

In 1353 kwam de heerlijkheid in handen van Floris van Borssel een deze verleende het dorp in 1357 tolvrijheid.

Na het huwelijk van Frank van Borssele met Jacoba van Beieren in 1433 raakte de naam Sint Maartensdijk in gebruik.

De nederzetting met haven en markt kreeg een stedelijk karakter, maar verwierf pas rond 1485 stadsrechten, die het tot `smalstad' maakten.

Met Scherpenisse kwam het gebied in 1551 aan de Oranjes. Door een dam in de Pluimpot(1556) kreeg de stad een verbinding methet eiland Tholen.

Van de laat l5de eeuwse omwalling is na de slechting rond1900 niets meer over. De stad onderging rond 1915 forse saneringen en vernieuwingen.

In 1953 kwam een groot deelvan Sint Maartensdijk onder water te staan. In het kader van de Deltawerken werd de Pluimpot in 1957 afgesloten, waarna in 1962 de haven en de laatste grachten zijn gedempt.

Na 1953 is aan de westzijde en oostzijde een uitbreidingswijk ontstaan.

Sint Maartensdijk is een beschermd stadsgezicht.