Serc

Scherpenisse

Scherpenisse

Voorstraat dorp, ontstaan op een kreekrug
aan de zuidzijde van de Pluimpot.

De schorren van Scherpenisse zijn vermoedelijk al in de 12de eeuw bedijkt; het
dorp zelf wordt voor het eerst vermeld in 1203.

In 1551 kwam het gebied in handen van de Oranjes.

Het noordelijke deel van de Pluimpot werd in 1556 afgedamd (Spuidam).

Tussen dam en kerk (Hoge Markt) bouwde men de belangrijkste gebouwen.

Hoewel regelmatig geteisterd door overstromingen bleef Scherpenisse in 1953 gespaard.

In het kader van de Deltawerken werd de Pluimpot in 1957 geheel afgesloten en verviel de haven.

 

 

Uren kijkplezier met historische foto's. Bekijk Scherpenisse zoals het was.